Analiza SWOT dla Stowarzyszeń Agroturystycznych

Analiza SWOT – stowarzyszenia agroturystyczne

Jest to wynik prac zespołu problemowego podczas konferencji, która miała miejsce w dniach 3-5 grudnia 2014 r w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Mocne strony
1. Entuzjazm i zaangażowanie liderów stowarzyszeń
2. Znajomość lokalnych zasobów,
3. Doświadczenie członków zarządu w prowadzeniu działań stowarzyszenia
4. Różnorodność (bogactwo) ofert,
5. Dobra współpraca z ODR, CDR oraz wybranymi uczelniami,
6. Dobre praktyki NGO – dobrze pozycjonowane strony internetowe, promocja,
7. Potencjał wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego członków,
8. Wewnętrzna weryfikacja członków,
9. Istniejące struktury organizacyjne.

Słabe strony

1. Słaba bądź zła kondycja finansowa stowarzyszeń,
2. Niewystarczający poziom współpracy z samorządem lokalnym i innymi organizacjami
działającymi na danym terenie,
3. Słaba koordynacja działań promocyjnych,
4. słabe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej (brak umiejętności budowania
konsensusu),
5. Nieumiejętność wykorzystania osobistych kontaktów w działalności na rzecz
stowarzyszenia,
6. Małe zaangażowanie członków stowarzyszenia do wspólnego działania,
7. Brak planów działania i podziału ról,
8. Niski poziom adaptacji rozwiązań innowacyjnych,
9. Zbyt duże rozproszenie członków w przypadku dużych stowarzyszeń,
10. Niski poziom świadomości o dostępności źródeł finansowania,
11. Brak umiejętności pisania wniosków i zarządzania projektami,
12. Słaba promocja członków stowarzyszenia,
13. Indywidualizm w działalności stowarzyszenia,
14. Jednokierunkowość działań operacyjnych,
15. Brak zaplecza technicznego i lokalowego,
16. Postawy roszczeniowe członków,
17. Nieprofesjonalna promocja,
18. Niezrozumienie idei stowarzyszenia,
19. Trudności z adaptacją przepisów prawnych.

Szanse

1. Zintegrowany system informacji turystycznej,
2. System rezerwacji,
3. Wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk, wizyty studyjne,
4. Podniesienie jakości szkoleń,
5. Lepsza współpraca z LGD i LGR i samorządami,
6. Podnoszenie jakości usług,
7. Otwarcie się na rynki zewnętrzne,
8. Pozyskanie członków oferujących oferty turystyki wiejskiej,
9. Wykorzystanie środków zewnętrznych,
10. System kształcenia – technik turystyki wiejskiej,
11. Konsorcjum turystyki wiejskiej – POT,
12. Współpraca sieciowa,
13. Działalność zarobkowa,
14. Rozwój infrastruktury turystycznej,
15. Podnoszenie jakości – kategoryzacja WBN, obsługa klienta, infrastruktura techniczna,
16. Promocja jakości w turystyce wiejskiej – Ogólnopolski projekt dofinansowania
kategoryzacji,
17. Dywersyfikacja oferty, pakiety tematyczne,
Zagrożenia

1. Brak następców w zarządach,
2. Powstawanie konkurencyjnych obiektów na wsi,
3. Powielanie kompetencji przez podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej,
4. Nierówne traktowanie podmiotów – dedykowane środki finansowe,
5. Niska jakość szkoleń,
6. Brak środków pomocowych na rozwój agroturystyki,
7. Brak precyzyjnych zapisów dotyczących środków na rozwój agroturystyki i wsparcie NGO,
8. Skomplikowane procedury przy ubieganiu się o środki oraz ich rozliczeniu.

Rekomendacje:

1. Strona www,
2. Szkolenia doskonalenie – pozyskiwanie i rozliczanie środków,
3. Szkolenie doskonalenie jakości oraz komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania
organizacją,
4. Zintegrowany system promocji i rezerwacji,
5. Kategoryzacja,
6. budowanie kapitału społecznego – współpraca.

Jezioro

SŁONECZNA POLSKA – WCZASY ze SŁOŃCEM, czyli projekt w którym warto uczestniczyć.

 Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego GGG w dniu 27.10.2014 r. w
Czarnym Dunajcu Zarząd zapoznał się z programem, którego szerszy opis znajduje się poniżej. 
Zgodnie przyjęto uchwałę o rekomendacji programu wszystkim naszym członkom, którzy
posiadają odnawialne źródła energii lub mają zamiar takie źródła montować w swoim gospodarstwie.
Niezaprzeczalną korzyścią – oprócz oszczędności zużywanej energii /np.do
ogrzewania ciepłej wody/- są korzyści wynikające z promowania naszej oferty
agroturystycznej bez nakładów finansowych.

Chętnym Zarząd Stowarzyszenia Agroturystycznego  GGG poleca uczestnictwo w programie.

 

Opis projektu : „Słoneczna Polska – Wczasy ze słońcem”.

Cel projektu:
Promocja przyjaznych dla środowiska gospodarstw i
obiektów turystycznych oraz wsparcie działań chroniących
naturalną różnorodność biologiczną i dobrych praktyk rolniczych”

Zapraszamy gospodarstwa, które oferują noclegi i używają odnawialnych źródeł energii korzystając np. z kolektorów słonecznych lub modułów fotowoltaicznych (baterie słoneczne).
W ramach projektu oferujemy bezpłatną promocję na stronie : www.slonecznapolska.net  oraz w drukowanym katalogu który będzie rozpowszechniany w Polsce i za granicą.
Kontakt; ICPPC, 34-146 Stryszów 156, tel. 33 8797114, e-mail biuro@icppc.pl

Działania w ramach projektu :
 publikacja i rozpowszechnienie poradnika dla rolników i mieszkańców wsi – „Jak i dlaczego
używać energii ze słońca na obszarach wiejskich”,
 stworzenie serwisu internetowego dla turystów – „Słoneczna Polska – wczasy ze słońcem”
 20 warsztatów dla około 300 rolników na temat użycia energii słonecznej w
gospodarstwach i domach na wsi,
 wybranie najlepszych gospodarstw wykorzystujących energię słoneczną i opisanie ich w
katalogu „SŁONECZNA POLSKA – Wczasy ze słońcem” oraz na stronie internetowej w 5 językach,
 zrobienie promocyjnych filmów o gospodarstwach,
 dystrybucja katalogów na targach turystycznych w Polsce i zagranicą.

Od lipca 2014 rozpoczęliśmy serię szkoleń dla mieszkańców wsi z regionu województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Szkolenia pt. „SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem. – Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich”, dotyczą sposobów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii a w szczególności energii słońca w celu ogrzewania domu, wody i pozyskiwania prądu.
Szczegółowy program poniżej.
Szkolenia są bezpłatne a na ich uczestników czekają liczne atrakcje:
1. Ciekawy, praktyczny i bezpłatny poradnik „Jak i dlaczego używać energii ze słońca na
obszarach wiejskich”,
2. Bezpłatna promocja w katalogu „SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem”.
3. Bezpłatna promocja na stronie, która będzie opublikowana w pięciu językach.

PROGRAM SZKOLENIA:
10:00 – Wprowadzenie do projektu SŁONECZNA POLSKA. Dlaczego warto używać energii z
odnawialnych źródeł i dbać o niezależność żywieniową i energetyczną. Szanse i
zagrożenia dla polskiej wsi. Wczasy ze słońcem – SŁONECZNA POLSKA” – wykład i
prezentacja Jadwiga Łopata,
Inicjator ICPPC – Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi i dyrektor
EKOCENTRUM ICPPC oraz Julian Rose, prezes ICPPC i autor książki „Zmieniając kurs
na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”.
11:30 – Jak i dlaczego korzystać z energii słonecznej. Konstrukcje do grzania wody oraz
ogrzewania domu energią słoneczną. Energia słoneczna do produkcji prądu
– wykład i prezentacja Krzysztof Wietrzny, ekspert i praktyk ekologicznych
technologii, twórca EKOCENTRUM ICPPC oraz kierownik Solarshop,
Zofia Pasternak, ekspert i praktyk ekologicznych technologii
13:00 – lunch z ekologicznych i tradycyjnych produktów
14:00 – Praktyczne przykłady użycia energii słoneczniej. Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC
z przewodnikiem. – Jadwiga Łopata, dyrektor EKOCENTRUM ICPPC
15:00 – Korzystanie z energii słonecznej w gospodarstwie rolnym i w domu – warsztaty z
Krzysztofem Wietrznym, ekspertem i praktykiem ekologicznych technologii, twórcą
EKOCENTRUM ICPPC
16:30 – 17:30 – Prezentacja rezultatów warsztatów – uczestnicy.
Podsumowanie – Julian Rose

MIEJSCE SZKOLENIA: EKOCENTRUM ICPPC,
Strona : www.eko-cel.pl – będzie opublikowana w pięciu językach.

Kontakt w sprawie projektu:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC,
34-146 Stryszów 156,
tel. 33 879 71 14 ; e-mail: biuro@icppc.pl

VI Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie – EXPOSEJNY 2014

P1010680 20140921_102729 P1010672

 

 

 

 

Małopolska bez reklamy?

Miło usłyszeć takie słowa od spikera, który na IV Międzynarodowych Targach „Na Pograniczu” w Sejnach prowadząc komisję powiedział: „Was nie trzeba reklamować, Wy sami się reklamujecie”.
Piękne stroje krakowskie zawsze przyciągały ciekawych i chętnych do rozmowy, zrobienia sobie z nami zdjęcia. Zdarza się nam to na różnych targach, ale szczególnie właśnie tutaj w Sejnach gdzie można spotkać oprócz wystawców z Polski także Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Rosjan a nawet przedstawicieli ambasady Republiki Południowej Afryki.
Delegacja Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne dzięki sponsorom Małopolskiej Izbie Rolniczej, Gminie Gnojnik, Wójtowi Gminy Borzęcin Panu Januszowi Kwaśniakowi, Dyrektor „Marki Miasta” Tarnowa Pani Marii Zawada-Bilik, Bankowi Spółdzielczemu w Brzesku już po raz trzeci reprezentowała i promowała nasz region w Sejnach. Staliśmy się już rozpoznawalni przez zwiedzających oraz wystawców, którzy również uczestniczyli w targach kolejny raz. Zaowocowało to przyznaniem nam – mimo skromnych środków jakimi dysponowaliśmy w porównaniu do innych wystawców – wyróżnienia za najbardziej atrakcyjne stoisko. Prezentowane przez nas do degustacji produkty z tarnowskiego „Mlektaru” nie tylko budziły zainteresowanie, były także chwalone za smak i dobrze oceniane przez zwiedzających. Smakowały również przygotowane do degustacji przez właścicieli gospodarstwa agroturystycznego PP Tłomaków potrawy regionalne i napoje
Na naszych stoiskach były prezentowane materiały reklamowe i promocyjne.
Nowe kontakty, które nawiązaliśmy mogą przyczynić się do ewentualnego współudziału w projektach unijnych, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów partnerskich między miastami i gminami, szczególnie zaś do promocji miast i gmin, zabytków naszego regionu oraz gospodarstw agroturystycznych. Podglądając się wzajemnie- uczą się inni od nas a my od nich.
Zaproszenie na targi w 2015 roku otrzymaliśmy nie tylko od organizatorów, ale też od tamtejszych mieszkańców często pochodzących z naszego regionu i tęskniącymi za stronami rodzinnymi.
Klemens Góral

 

Witamy

Witamy na blogu Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”.

Jest nam niezmiernie miło gościć na naszym blogu. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa opinie na temat naszej oferty, oferowanych usług oraz obsługi gości  i warunków wypoczynku w gospodarstwach które polecamy.
Będzie to pomocne w eliminowaniu braków i niedociagnięć organizacyjnych naszej oferty.
Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

                                                   Zarząd Stowarzyszenia Agroturystycznego
„Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”.