Analiza SWOT dla Stowarzyszeń Agroturystycznych

Analiza SWOT – stowarzyszenia agroturystyczne

Jest to wynik prac zespołu problemowego podczas konferencji, która miała miejsce w dniach 3-5 grudnia 2014 r w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Mocne strony
1. Entuzjazm i zaangażowanie liderów stowarzyszeń
2. Znajomość lokalnych zasobów,
3. Doświadczenie członków zarządu w prowadzeniu działań stowarzyszenia
4. Różnorodność (bogactwo) ofert,
5. Dobra współpraca z ODR, CDR oraz wybranymi uczelniami,
6. Dobre praktyki NGO – dobrze pozycjonowane strony internetowe, promocja,
7. Potencjał wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego członków,
8. Wewnętrzna weryfikacja członków,
9. Istniejące struktury organizacyjne.

Słabe strony

1. Słaba bądź zła kondycja finansowa stowarzyszeń,
2. Niewystarczający poziom współpracy z samorządem lokalnym i innymi organizacjami
działającymi na danym terenie,
3. Słaba koordynacja działań promocyjnych,
4. słabe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej (brak umiejętności budowania
konsensusu),
5. Nieumiejętność wykorzystania osobistych kontaktów w działalności na rzecz
stowarzyszenia,
6. Małe zaangażowanie członków stowarzyszenia do wspólnego działania,
7. Brak planów działania i podziału ról,
8. Niski poziom adaptacji rozwiązań innowacyjnych,
9. Zbyt duże rozproszenie członków w przypadku dużych stowarzyszeń,
10. Niski poziom świadomości o dostępności źródeł finansowania,
11. Brak umiejętności pisania wniosków i zarządzania projektami,
12. Słaba promocja członków stowarzyszenia,
13. Indywidualizm w działalności stowarzyszenia,
14. Jednokierunkowość działań operacyjnych,
15. Brak zaplecza technicznego i lokalowego,
16. Postawy roszczeniowe członków,
17. Nieprofesjonalna promocja,
18. Niezrozumienie idei stowarzyszenia,
19. Trudności z adaptacją przepisów prawnych.

Szanse

1. Zintegrowany system informacji turystycznej,
2. System rezerwacji,
3. Wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk, wizyty studyjne,
4. Podniesienie jakości szkoleń,
5. Lepsza współpraca z LGD i LGR i samorządami,
6. Podnoszenie jakości usług,
7. Otwarcie się na rynki zewnętrzne,
8. Pozyskanie członków oferujących oferty turystyki wiejskiej,
9. Wykorzystanie środków zewnętrznych,
10. System kształcenia – technik turystyki wiejskiej,
11. Konsorcjum turystyki wiejskiej – POT,
12. Współpraca sieciowa,
13. Działalność zarobkowa,
14. Rozwój infrastruktury turystycznej,
15. Podnoszenie jakości – kategoryzacja WBN, obsługa klienta, infrastruktura techniczna,
16. Promocja jakości w turystyce wiejskiej – Ogólnopolski projekt dofinansowania
kategoryzacji,
17. Dywersyfikacja oferty, pakiety tematyczne,
Zagrożenia

1. Brak następców w zarządach,
2. Powstawanie konkurencyjnych obiektów na wsi,
3. Powielanie kompetencji przez podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej,
4. Nierówne traktowanie podmiotów – dedykowane środki finansowe,
5. Niska jakość szkoleń,
6. Brak środków pomocowych na rozwój agroturystyki,
7. Brak precyzyjnych zapisów dotyczących środków na rozwój agroturystyki i wsparcie NGO,
8. Skomplikowane procedury przy ubieganiu się o środki oraz ich rozliczeniu.

Rekomendacje:

1. Strona www,
2. Szkolenia doskonalenie – pozyskiwanie i rozliczanie środków,
3. Szkolenie doskonalenie jakości oraz komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania
organizacją,
4. Zintegrowany system promocji i rezerwacji,
5. Kategoryzacja,
6. budowanie kapitału społecznego – współpraca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>